Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse samt midlertidig ansettelse i og utleie fra bemanningsforetak- høring

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg