Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endringer i arbeidsmiljøloven

Dato: 27.09.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.