Høringssvar fra Petroleumstilsynet

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg