Høringssvar fra Den norske jordmorforening

Høringssvar endringer i arbeidsmiljøloven fast ansettelse, midlertidig ansettelse

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg