Høringssvar fra Klima- og miljødepartementet

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Dato: 21.12.2016

Svartype: Uten merknad

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader.