Høringssvar fra Regjeringsadvokaten

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og virkeområder for medleverforskriften

Dato: 02.01.2017

Svartype: Uten merknad

Regjeringsadvokaten har ut fra sitt ansvarsområde ikke kommentarer til høringsforslaget.