Høringssvar fra Jussbuss

Jussbuss' høringssvar mot endringer i arbeidsmiljøloven § 10-11

Dato: 16.12.2016

Svartype: Med merknad

Jussbuss støtter ikke regjeringens forslag om å endre arbeidsmiljølovens regler om nattarbeid. Les begrunnelsen for høringssvaret ved å laste ned vårt høringsssvar (pdf).

Vedlegg