Høringssvar fra Den norske jordmorforening

Høringssvar på høring om lovforslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om kveldsarbeid og medleverforskriften

Dato: 02.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg