Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Dato: 07.12.2016

Svartype: Uten merknad

Kunnskapsdepartementet har ingen merknader.