Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

HØRINGSSVAR OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM KVELDSARBEID OG I VIRKEOMRÅDET FOR MEDLEVERFORSKRIFTEN

Dato: 22.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg