Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Dato: 02.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedalgt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg