Høringssvar fra Norges Farmaceutiske Forening

Nyttig utvidelse

Dato: 20.12.2016

Svartype: Med merknad

 

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) støtter departementets forslag til ny § 10-11 (4) som åpner for at arbeidstaker kan initiere skriftlig avtale om at arbeid kan utføres mellom kl 21 og kl 23. Farmaceutene legger til grunn at denne typen arbeid er aktuelt for arbeidstakere i typisk saksbehandler-/funksjonærstilling.

 

Norges Farmaceutiske Forening har ikke synspunkt knyttet til endring av medleverforskriften.