Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virkes høringssvar om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Dato: 02.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg