Høringssvar fra Helse Nord

Høringssvar fra foretakene i Helse Nord

Dato: 02.01.2017

Svartype: Med merknad

Videresender vedlagt innspill til høring fra UNN. Ingen av de øvrige foretakene melte inn svar innen fristen.

Vedlegg