Høringssvar fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Dato: 02.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg