Høringssvar fra Riksantikvaren

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Dato: 20.12.2016

Svartype: Med merknad

Riksantikvaren har ingen innvendinger  når det gjelder forslag til endringer  i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid. Når det gjelder forslag til endringer  i medleverforskriften tar vi ikke stilling til høringen.