Forsiden

Høringssvar fra Rødt

Høringsuttalelse fra Rødt

Dato: 25.11.2016

Svartype: Med merknad

P.g.a. tidspress vil Rødt kun sende inn merknader til noen få sentrale punkter i høringsnotatet.

Under § 4 i høringsnotatet står det følgende:

«Opplysningskravet i første ledd gjelder ikke for betalinger som tilsvarer mindre enn 800 000 kroner […]»

Dette er helt mot formålet om å «bidra til økt åpenhet om virksomheten» og legger tvert imot til rette for at firmaer kan skjule penger i skatteparadiser. En skatteparadis er per definisjon et sted hvor visse skatter er lagt på et lavt eller ikke-eksisterende nivå. Regelen som den står nå i høringsnotatet vil i praksis bety at staten krever dokumentasjon fra alle unntatt de som har penger i skatteparadis. Det må rettes opp. Rødt foreslår at opplysningskravet må gjelde uansett hvor mye som er betalt av firmaer.

Rødt vil også forslå å fjerne frasen «så vidt mulig» i følgende setning: «Opplysningene i første og annet punktum skal så vidt mulig hentes fra årsregnskapet.» At tallene skal hentes fra årsregnskapet må være et absolutt krav.

Stortinget har anmodet om at det må på plass et tilsyns- og sanksjonssystem for å sikre at selskapene faktisk overholder rapporteringsforpliktelsene sine. Dette har Finansdepartementet ikke levert på, og et tilsyns- og sanksjonssystem nevnes ikke i den nye forskriften eller høringsnotatet. Rødt er enig i at det bør være sanksjoner knyttet til pliktbrudd. Vi forslår at dette blir inkludert i forskriften.

Vennlig hilsen

Marit Halse, Rødt