Høring - endringer i forskrift om land-for-land-rapportering

Høringssvar fra Global Financial Integrity Submission re CBCR

Global Financial Integrity Submission re CBCR

Dato: 22.11.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg