Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Høringsuttalelse hepatitt B-vaksine til alle

Dato: 16.04.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlagt brev i pdf-format.

Vedlegg