Høringssvar fra Familiesenteret Øvre Eiker kommune

Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Dato: 24.03.2015

Svartype: Med merknad

Helsestasjonen Øvre EIker har diskutert forslaget til endring og stiller oss positiv til innføring av Hepatitt B i barnevaksinasjonsprogrammet.

 

Vi ønsker oss Hepatitt B som en komponent i allerede eksisterende vaksiner slik at det ikke blir flere konsultasjoner på helsestasjonen.

 

Vi stiller oss positive til begrunnelsene til innføring av Hepatitt B vaksinene.