Høringssvar fra Ann Tove Buklev

Profitt og penger veier mer enn helsen til befolkningen.

Dato: 02.03.2015

Svartype: Med merknad

Med så mye korrupsjon som ser ut til å gjelde mellom legemiddelindustrien og Folkehelseinstituttet og styrende krefter innen legevitenskapen, så bør det ikke inn flere vaksiner i noe vaksinasjonsprogram som skal anbefales, og nå i det siste som foreslått tvinges på befolkningen, der legemiddelgiganter ser ut til å kunne gå over lik for å tjene penger. Vi kjenner ikke alle bivirkningene. Flere har fått erstatning etter å ha blitt syke av vaksiner. Ser man på hvor mange som er blitt syke av hepatitt, risikogrupper for å få sykdommen, og bivirkninger av en vaksine, så bør man stille mange spørsmål rundt hensikten med vaksinen og ikke minst fornuften!
Legger ved en lenke fra Forskning.no med utdrag: "Den ene studien viser hvordan legemiddelgiganten Merck & Co. (også kjent under navnet MSD) skal ha hemmeligholdt informasjon om høy dødsrisiko ved bruk av en ny medisin. Den andre studien viser at studier og tester av medisinen, som ble fremstilt som uavhengige, i realiteten var skrevet av selskapets egne ansatte." 

http://forskning.no/2008/04/hemmeligholdt-dodsrisiko

"Det foreligger ingen dokumentasjon på at HPV-vaksinen reduserer forekomst av kreftformen, kun at det har vist effekt mot forstadier til livmorhalskreft."
"Det er også uklart hvordan HPV-vaksinen reagerer med andre typer vaksiner eller hvordan den reagerer med f.eks. bruk av p-piller. I Norge ønsker man å innføre vaksinen fra 12 års alder i forbindelse med annen barnevaksinering, men forsøkene er utført hos eldre jenter."
"I USA har myndighetene stilt som vilkår for vaksinen Gardasil at legemiddelfirmaet Merck må samarbeide med Kreftregisteret i Norge for å undersøke langtidseffekt og at det må gjennomføres en studie i samarbeid med norske myndigheter dersom vaksinen innføres som del av det norske vaksinasjonsprogrammet." -
her har man Merck nok en gang i bildet med suspekte hensikter, som ikke ser særlig betryggende ut. Når så regjering eller de som godkjenner slikt i vaksinasjonsprogram for norske innbyggere kaster seg ukritisk over slikt så er det lite betryggende å følge Folkehelseinstituttets rådgivning for helse til befolkningen.

http://tidsskriftet.no/article/1809620

"Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12 år gamle jenter, har fått penger til forskning av den amerikanske legemiddelgiganten Merck." - her er Merck nok en gang inn i bildet, hvor det stinker av korrupsjon, for å si det rett ut!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/fikk-betalt-av-vaksineprodusent/a/167501/

"- Norske leger blir truet og trakassert av ledelsen dersom de forsøker å melde fra om kritikkverdige forhold. Det sier lege og førsteamanuensis ved Universitet i Oslo, Eli Berg." - Når man leser dette utdrag fra link under, så er det nærliggende å spørre hvor mange av legene i Norge som ikke tør å ytre seg kritisk til de vaksiner og program som er satt i kraft av myndighetene. Jeg vil gå så langt å si at jeg assosierer det med mafiatilstander. 

http://www.p4.no/story.aspx?id=604060

Så snart det dukker opp sykdommer, så er Folkehelseinstituttet der med vaksiner uten at de er grundig utprøvd, så de vet virkninger og senvirkninger. For få år siden var det svineinfluensaen som de skapte hysteri rundt, som viste seg å være ren svindel, og folk ble syke av bivirkninger. Nå sist kom Ebola, som også brenner ut av seg selv.
Skal regjeringen svelge alt rått, og la norske barn injiseres av alle mulige medikamenter i fremtiden? Vi vil stadig få sykdommer og man kan ikke kjøre vaksiner i hopetall i folk ukritisk. Når man ser barn i skolen i dag, der unormalt mange har en atferd som man skulle tro de har en eller annen "bokstavsykdom" som ADHD og andre diagnoser i den retning, så er det betimelig å spørre hva det kommer av i denne anledning. Hva kan alle vaksinene med tilsetningsstoffer gi av skader på hjernene til barna? Når det ser ut til at man kjører vaksiner i barn og mennesker uten at de er prøvd ut på de grupper som skal eksponeres for de (ref. linker over ad Merck), så vil jeg stille stort spørsmål til ansvarligheten i å godkjenne noe slikt. 

Forøvrig ønsker jeg at regjeringen vurderer Folkehelseinstituttet som rådgivende organ for den norske befolkning og så støttespiller til regjerende krefter i landet. Det bør uavhengige forskningsinstitusjoner inn. Når bånd til legemiddelgigantene og eierskap der blir store, så blir det ikke lenger anbefalninger å stole på, når profitt og penger blir større drivkraft enn folkets helse.

Mvh
Ann Tove Buklev