Høringssvar fra Re Kommune ved smittevernlegen

Forslag

Dato: 04.03.2015

Svartype: Uten merknad

Faktagrunnlaget i høringbrevet framstår som solid og samsvarer med egen erfaring i kommunehelsetjenesten. Som smittevernlege støtter jeg forslaget til forskriftsendring som vil innlemme Hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.