Høringssvar fra Høgskolen i Bergen

Hepatitt B-vaksine

Dato: 07.04.2015

Svartype: Uten merknad

Innføring av hepatitt B- vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

 

Vi støtter innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er gode faglige grunner for å innføre hepatitt B-vaksine for alle barn, og det synes ikke å bli vesentlig mer kostnader enn i dag.

 

Innføring av vaksinen vil medføre noe mer informasjonsarbeid ved helsestasjonene. Sett i forhold til den tiden det tar å følge opp risikogruppene i dag, vil innføring av vaksinen sannsynligvis ikke ta mer tid for vaksinatørene ved helsestasjonene.