Høringssvar fra NTNU

Svar på høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn

Dato: 07.04.2015

Svartype: Uten merknad

 

 

 

NTNU støtter at hepatitt B-vaksinasjon tas inn i vaksinasjonsprogrammet for alle barn. Vaksinen er effektiv og har lite bivirkninger. På grunn av økende forekomst av kronisk hepatitt B-infiserte personer i Norge og fordi at dagens ordning med vaksinasjon av risikogrupper verken er effektiv og kan virke stigmatiserende, støtter NTNU at vaksinen tas med i det generelle vaksinasjonsprogram i Norge. For barneleger er dette av ekstra betydning fordi barn har større risiko enn voksne for å utvikle en kronisk hepatitt etter akutt infeksjon enn voksne.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Stig A. Slørdahl

Dekan

Det medisinske fakultet

NTNU

 

 

Rannveig Tellemand Storeng

Seksjonssjef

Det medisinske fakultet

NTNU