Høringssvar fra Stokke kommune

Høringssvar fra Stokke kommune

Dato: 16.04.2015

Svartype: Uten merknad

I Stokke komune har høringsnotatet vært behandlet administrativt innen helsesekstoren m/bl.a. ledende helsesøster, kommuneoverlegen og undetegnede som er seksjonssjef for Seksjon Helse og sosialmedisin.

Vår korte kommentar er at Stokke støtter fullt ut den foreslåtte endringen i forskriften.

 

Mvh Jan Håkon Larsen, Seksjonssjef