Høringssvar fra Aktiv Bemanning Norge AS

Dato: 18.04.2022

På vegne av Aktiv Bemanning Norge AS vil jeg si at vi stiller oss sterkt kritisk til forslagene og forbudet som er foreslått og at dette vil få store konsekvenser for lokal industri i Innlandet og veldig mange som står utenfor arbeidslivet i dag.

Det vil ikke komme noen vinnere ut av dette forslaget. Vi foreslår instendig om å gå i dialog med vår bransje om eventuelle reguleringer og økt kontroll av alle useriøse aktørene før man tar det drastiske skrittet som å forby eller begrense så mye som det er foreslått.

Se vedlegget.

Mvh
Aktiv Bemanning Norge AS

v/ Daglig leder Even Haug

Vedlegg