Høringssvar fra Norsk Flygerforbund

Dato: 19.04.2022

Vi gjør oppmerksom på at høringssvaret er vedlagt som PDF, da det elektroniske skjemaet ikke aksepterte teksten som ble forsøkt limt inn som følge av "koder skjemaet ikke aksepterer". Kodene ble forsøkt fjernet, men når skjemaet ikke identifiserer hvor kodene er lokalisert, lyktes vi ikke å fjerne alle koder eller lokalisere hvilke deler av høringssvaret skjemaet ikke aksepterte.

Vedlegg