Høringssvar fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Dato: 19.04.2022

Her følger Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt innspill i forbindelse med høringen om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. En egen regulering av avløsning i landbruket.

Vedlegg