Høringssvar fra Bjørn Gregersen as

Dato: 28.03.2022

Bjørn Gregersen AS er en rørleggerbedrifti Horten.

Etablert i 1967 og jobber innen segmentene

Service

Rehab

Bolig

Anlegg/prosjekt

I tillegg har vi en Butikk

totalt er vi ca 29 ansatte fordelt på

Rørleggere/ lærlinger 21, Hvorav 4 lærlinger

Prosjektledere 3

Prosjektering 1

Adm / Butikk 4

Rekkrutering skjer i all hovedsak med opplæring av egne Lærlinger, vi forsøker å ha en god og tett oppfølging gjennom læretidenm og i løpet av siste 6 år er det kun 2 av lærlinger vi ikke har tilbudt jobb etter svenneprøven.

Så rekkrutteringen av en ny rørlegger tar i hovedsak mellom 2-4 år som er lang tid.

For å avhjelpe topper i belastning må vi gå til innleie av ekstrene utleiefirmaer. og for tiden har vår Kede Konekta en avtale med Match bemanning og vi får derignennom god oppfølgning siden vi har en betydelig kjøpekraft.

Prosjekter / enebolig har i all følgende sekvenser

1) Bunnledninger

2) Opplegg

3) Montering

Vi kommer da og legger bunnledninger som for en vanlig enebolig representer 1 dags arbeid.

Så er det vanlig at vi må vente 2-3 uker før vi kan starte opplegg av Rør i Rør sjekter teknisk rom etc. Dette representerer vanligvis 4 dagers jobb.

Så må vi vente til vegger , tak , flislegging, listing , maling etc er ferdig og dette tar minimum 4 uker til vi kan montere sanitærutstyr og koble. som tar 3 dager

Dette gjelder også på Prosjekt/ anlegg men i større omfang.

Dette gjør det mer eller mindre umulig å kunne få dette til å gå opp mht bemanning og flyt og vi må således ty til innleie. Som er helt nødvendig for å avhjlpe topper og slippe å sitte med overtallighet ved bunner.

Dersom en skulle permittert rørleggere mellom opplegg og montering i det markedet som er nå med et skrikende behov for rørleggere, ville vi mistet alle vi permitterte utrolig kjapt.

I tillegg er det jo også at vi opplever forsinkelser , pga grunnforhold, salgsprosesser går tregere enn forventet og utbygger bremser fremdriften.som gjør det umulig å få en jevn flyt og forutsigbarhet.

Vi prøver alltid å klare oss uten innleie ,men det er ikke mulig å kunne ha en rasjonell drift uten og kunne flexe med innleie.

Føler forslaget å forby innleie er tatt ut av det "blå" av mennseker som åpenbart ikke har vært i arbeidslivet eller forstått bygg og Anleggsbransjen,.

Espen Eriksen

Daglig Leder

Bjørn Gregersen