Høringssvar fra Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS

Dato: 15.02.2022

Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS

Torggata 8

3724 SKIEN 15.02.2022

Høringssvar: Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Vi viser til høringsbrev om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak sendt på høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19.01.2022. Vi i Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS ønsker med dette å sende et høringssvar.

Vi er et bemanningsforetak som opererer primært i nedre Telemark samt Vestfoldregionen. Vi leverer personell innenfor kontorbaserte fag samt industri og lager. Per i dag er vi ca. 60 ansatte og omsatte i 2021 for ca. MNOK 45.

Vi berøres i sterk grad av forslagene og er svært kritiske til disse. Med dette ønsker vi å komme med vårt syn på de forslagene som har størst betydning for oss.

Våre kommentarer til forslag om fjerning av adgangen til innleie for arbeid av midlertidig karakter

Mange av våre kunder er SMB-bedrifter uten organiserte ansatte, som har midlertidige behov. Det er ikke nødvendigvis slik at de har noe imot å være organiserte, men i Norge praktiseres organisasjonsfrihet og arbeidsgiver kan ikke pålegge de ansatte å organisere seg.

Ett eksempel er innenfor regnskapsområdet. Vi er en viktig kilde til å få arbeidsledige økonomer ut til bedrifter med behov for ekstra regnskapsressurser under årsoppgjøret i perioden fra januar til mai, og det skjer stadig at vikaren viser seg å være så verdifull at kunden velger å fastansette i etterkant, selv om det opprinnelige behovet var midlertidig.

Vi har i et slikt engasjement bidratt med å raskt finne en kandidat (hvor vi kvalitetssikrer kompetansen i en helt annen grad enn f.eks NAV har mulighet til), vi fastansetter vikarer hos oss på markedsbaserte lønnsbetingelser, vi tar ansvar for at den ansette får alle rettigheter ivaretatt – og vi tar ansvar for at den ansatte kommer i nytt oppdrag når et oppdrag avsluttes. Dette kan på ingen måte sammenlignes med at en liten bedrift selv ansetter en person, hvor da midlertidig ansettelse ville være løsningen for å dekke opp et slikt behov. Vi har strenge interne kvalitetsrutiner for våre ansettelsesforhold og sikrer profesjonell oppfølging av vikaren.

Konsekvenser for virksomheten og våre ansatte

Konsekvensene for vår bedrift er etter all sannsynlighet en betydelig nedbemanning både på interne ansatte og ansatte som leies ut til kunde.

Det skal her legges til at vår oppfatning er at man heller skal stramme inn på kontrollrutinene, fremfor å gi vår bransje enda strammere livsvilkår. Vi ble nylig kontrollert av Arbeidstilsynet, som et ledd i et prosjekt de har gående for å undersøke bemanningsbransjens faktiske forhold til likebehandlingsreglene. De er jo eneste instans som kan angripe problemstillingen helt objektivt. Hvorfor kan ikke da Regjeringen vente til Arbeidstilsynets prosjektrapport foreligger, enn å basere seg på enkelteksempler hvor man generaliserer og stempler en hel bransje og ender med å langt på vei gis oss yrkesforbud?

  • Innenfor frisørbransjen finnes det aktører som opererer med svart økonomi
  • innenfor dagligvare finnes det aktører som trikser med utløpsdatoer
  • Innenfor banksektoren finnes det aktører som blir tatt for å selge finansielle produkter de vet kundene vil tape penger på

Dere velger da vitterlig ikke å forby disse bransjene av den grunn...?

Vi er alvorlig bekymret for innstramningene og håper dere vurderer innspillene våre grundig.

Vennlig hilsen

For Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS

Stig A. Gåre Andresen

Daglig leder / Partner