Høringssvar fra Glasspaper Group AS

Dato: 08.04.2022

I de foreslåtte endringene forsøker departementet å definere hva innleie er, gjengitt nedenfor;

"Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet."

I dag finnes det et stort antall selvstendige IT-konsulenter (Egne AS-er hvor de leier ut seg selv). Mange av disse får avtalene sine gjennom konsulentselskaper fordi selskapene, også offentlige virksomheter (innleiere) ikke ønsker å håndtere svært mange ulike juridiske leverandører, innkjøp gjøres gjennom anbud etc. OG det er stor mangel på IT-konsulenter. Det samme gjelder mindre konsulentselskaper som også må gjennom de store leverandørene.

Slik regelverket er utformet ovenfor så kan det leses som om disse konsulentselskapene rammes, både de små og selvstendig konsulenter, og dette er kun i IT-bransjen. Det har i så fall store konsekvenser for veldig mange flere enn den tradisjonelle bemanningsbransjen, og dette er høytlønnede arbeidstakere.

Hvordan skal det sikres at ikke disse mister sitt livsgrunnlag?