Høringssvar fra Samfunnsbedriftene

Dato: 06.04.2022

Vedlagt oversendes Samfunnsbedriftenes uttalelse til forslaget om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Vedlegg