Høringssvar fra Jobzone Norge AS

Dato: 18.04.2022

Jobzone Norge AS viser til høringsbrev om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak sendt på høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19.01.2022.

Vårt høringssvar følger i vedlagte pdf.dokumnet

Vedlegg