Høringssvar fra NHO Service og Handel

Dato: 18.04.2022

Se vedlagte høringssvar fra NHO Service og Handel, inkl. vedlegg med vurdering fra Advokatfirmaet Wiersholm.

Vedlegg