Høringssvar fra IKT Norge

Dato: 19.04.2022

Vedlagt er høringssvar fra IKT Norge

Mvh Geir Olsen

Vedlegg