Høringssvar fra TOH Consulting AS

Dato: 19.04.2022

Høringssvar TOH Consulting AS

Jeg har jobbet i bransjen som Regjeringen ønsker å legge ned siden 2006. I løpet av disse 16 årene har bransjen gjennomgått store forandringer til det bedre. Bransjen fremstår i dag som en seriøs aktør i Norsk arbeidsliv. Jeg kjenner meg ikke igjen i de karakteristikker som Regjeringen og Fagforeningene kommer med. Lovverket er på plass for å kunne regulere bransjen. Det handler mer om håndhevelsen. Det er sikkert noen aktører som ikke opptrer i hht regelverket. Men det store flertall av oss har fulgt lojalt opp alle innstramninger og nye regler . Uregelmessigheter og brudd på lover og regler skjer i alle bransjer – også i stat og kommune. Men til det å forby en bransje pga dette er dette er uakseptabelt.

Høringsnotatet som er sendt ut bærer preg av at man har hatt dårlig tid, at man har trukket en konklusjon og deretter forsøker å bygge opp argumentasjon som støtter denne. Dette gjelder spesielt delen som omhandler forbud. Tallene som benyttes er gamle, de omhandler ikke bygg eller de kommer fra kartlegginger som er så faglig svake at de er verdiløse. I tillegg har man overhodet ikke spurt dem dette gjelder – de utleide selv.

Det regjeringen vil fjerne og som vil ramme de ansatte sterkt er et apparat som består av folk som kan myndighetskontakten, kan språket, kan kulturen og ikke minst kan sikre de ansattes rettigheter i møte med arbeidslivet. Dette vil føre til mindre arbeidsinnvandring i en tid hvor behovene bare vil bli større og større. Signalet det sender er at man ikke er ønsket i Norge.