Høringssvar fra Norske Landbrukstenester

Dato: 19.04.2022

I forbindelse med høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet vurdere nærmere dagens forskrifts betydning for innleiereglenes anvendelse ved avløsning i landbruket.

Norske Landbrukstenester (NLT) er en medlems-/interesseorganisasjon for avløserlagene i Norge, og representerer 75 medlemsforetak med ca. 5 000 årsverk. Selv om NLT ikke er høringsinstans ønsker vi, som en interesseorganisasjon innen avløserordningen, å komme med våre synspunkt hvordan forslag i høringen får innvirkning på avløserordningene i landbruket.

Vedlegg