Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF)

NUTF støtter endringen.

Dato: 14.11.2018

Svartype: Uten merknad

NUTF støtter endringen i sin helhet.