Forsiden

Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementets - Politihøgskolens og Politidirerktoratets svar

Justis- og beredskapsdepartementets uttalelse

Dato: 21.11.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlegg (3 stk)

Vedlegg