Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Høring på forslag om endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning - studentombud, trakassering og til rettelegging av læringsmiljø

Dato: 20.11.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringsuttalelse fra Trøndlag fylkeskommune.

Vedlegg