Forsiden

Høringssvar fra Fagskolen i Vestfold

Styrevedtak 70/18 - 29.november 2018, Fagskolen i Vestfold

Dato: 30.11.2018

Svartype: Uten merknad

Styret ved fagskolen i Vestfold stiller seg positiv til studentombud i fagskolen. Skolen vil samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner for å finne en organiseringsform for dette ombudet som ivaretar studentenes interesser og sikrer en forsvarlig økonomisk drift.