Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Dato: 30.11.2018

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.