Forsiden

Høringssvar fra Diku

Innspill - endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø. Fra Diku

Dato: 27.11.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt finner dere høringssvaret fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Vedlegg