Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Høringssvar om forslag til endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om høyere yrkesfaglig utdanning

Dato: 30.11.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg