Forsiden

Høringssvar fra NITO Studentene

Høringssvar NITO Studentene

Dato: 30.11.2018

Svartype: Med merknad

Studentombud

NITO Studentene støtter forslaget, og vil understreke viktigheten av følgende:

  • Mandatet til ombudet bør fastsettes nasjonalt, ikke lokalt.
  • Studentene må ha mulighet til fysisk tilgang på studentombudet.
  • Antall stillinger for studentombudet per institusjon må tilpasses størrelsen på studentmassen.
  • Studentombudet må sikres uavhengighet. Vi støtter derfor Akademikernes forslag til endring i lovteksten: «Studentombudet skal sikres uavhengighet og kan ikke instrueres i sitt virke».
  • Det må tilrettelegges for en nasjonal nettverksarena for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling for studentombudene.

Trakassering

NITO Studentene støtter forslaget.

Tilrettelegging

NITO Studentene støtter forslaget.