Forsiden

Høringssvar fra Styret for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag

Høring på forslag om endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning - studentombud, trakassering og til rettelegging av læringsmiljø

Dato: 20.11.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringssvar fra styret for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag

Vedlegg