Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd_Svar på høring om forslag om endringer i UH-loven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø

Dato: 26.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg