Forsiden

Høringssvar fra Styret for Fagskolen i Vestfold

Høringssvar fra styret Fagskolen i Vestfold

Dato: 25.03.2015

Svartype: Med merknad

Styret har behandlet NOU Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg i sak 06/15 22. januar etter at skolens ansatte og studentrådet hadde behandlet utredningen og gitt styret innspill til høringssvaret.    

Vedlegg