Forsiden

Høringssvar fra Siw Bakke Jørstad

Tiltak som motivasjon for å ta etterutdanning/gjøre fagskoleutdanning attraktivt

Dato: 01.02.2015

Svartype: Uten merknad

For å motivere til etterutdanning er fullfinansierte studieplasser fra fylkeskommunen godt tiltak.

I tillegg bør etterutdanning kompenseres ved å legges inn i tabell for minstelønnssatser som tillegg til ansiennitetsberegning for fagarbeidere som pr dags dato når full ansiennitet ved 10 års praksis; 30 fagskolepoeng = gitt sum i tillegg til lønnssats basert på ansiennitet.

Stillinger som lyses ut bør etterspørre etterutdanning som ønsket kvalifikasjon i tillegg til grunnutdanning.

Disse foreslåtte tiltakene vil kunne bidra til å gjøre fagskoleutdanning mer attraktivt.