Forsiden

Høringssvar fra Hordaland fylkeskommune

Dato: 25.03.2015

Svartype: Med merknad

Hordaland fylkeskommune gjev vedlagt høyringsfråsegn med atterhald om endeleg politisk handsaming i Fylkesutvalet 26.03.2015.

Saksprotokoll vert ettersendt dersom endring i vedtak i Fylkesutvalet.

Vedlegg